Europska unija sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR) naš projekt pod nazivom: Produljenje turističke sezone i razvoj turističke destinacije kroz izgradnju hotela «Lyra Plitvice» sa 4*


Kratki opis projekta:


Dana 01.08.2017. godine tvrtka Happy Tours d.o.o. potpisala je s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom «Produljenje turističke sezone i razvoj turističke destinacije kroz izgradnju hotela «The Orchid Plitvice» sa 4*», referentne oznake ugovora: KK.03.02.1.04.0045. Provedba projekta sufinancira se iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.¬2020.


Projektom se planira izgradnja visokokategoriziranog hotela Orchid Plitvice sa 4* sa 56 smještajnih jedinica, 2 hotelska apartmana te sa dodatnim sadržajima. Uz brojne planirane aktivnosti i ponuđene dodatne sadržaje (ponuda turističkih programa na području sportskog, atrakcijskog i wellness turizma, održavanje seminara ili sličnih skupova, opremljenost soba teleskopima i sl.), održivo korištenje prirodnih resursa i kulturne baštine, uključivanjem autentičnih proizvoda i usluga (suvenirnica) će se dobiti kapaciteti koji će omogućiti razvoj novih, cjelovitih turističkih proizvoda.
Projektom će se generirati novo zapošljavanje, produživanje sezone poslovanja, povećanje prihoda i poboljšanje rezultata poslovanja što će postaviti osnovu za daljnji razvoj tvrtke.


Ciljevi projekta su podizanje konkurentnosti, produktivnosti i gospodarske aktivnosti tvrtke Happy Tours d.o.o. kroz izgradnju novog hotela sa 4* uz izgradnju dodatnih sadržaja. Novoizgrađeni hotel će doprinijeti produljenju turističke sezone i atraktivnosti ponude na destinaciji Plitvička jezera.


Očekivani rezultati projekta:


  • Izgrađen i opremljen hotel kategorizacije 4*
  • Nabavljen i instaliran softver za upravljanje i vođenje hotela;
  • Provedena edukacija djelatnika;
  • Provedene marketinške aktivnosti vezane uz promociju i vidljivost projekta;
  • Povećan broj zaposlenih;
  • Uspješno proveden cijeli projekt / uspješno provedene sve aktivnosti vezane uz projekt menadžment.

Ukupna vrijednost projekta: 31.004.819,86 HRK
EU sufinanciranje projekta: 9.735.145,74 HRK
Razdoblje provedbe projekta: 21. lipnja 2017. do 21. lipnja 2019.


Kontakt osoba za više informacija:


Andreja Černevšek, direktorica
+386 5 937 82 10
andreja.c@happytours.eu


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Za više informacija o Europskim strukturnim i investicijskim fondovima posjetite:
http://www.strukturnifondovi.hr/


Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020 – web stranica
Operativni program Konkurentnost i kohezija 2014 - 2020 – pdf dokument
Sadržaj ove publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke Happy Tours d.o.o.


Datum objave: 14. kolovoza 2017.


Hotel Lyra je dobio uporabnu dozvolu te započeo s radom


Tvrtka Happy Tours d.o.o. uspješno je završila izgradnju hotela te su 17. svibnja 2019. godine dobili uporabnu dozvolu nakon što je obavljen tehnički pregled dana 25. ožujka 2019. godine. Hotel je započeo s izgradnjom u listopadu 2017. godine te je dovršen u travnju 2019. godine. Hotel ima 56 smještajnih jedinica i 2 apartmana te dodatne sadržaje poput fitness i beauty centa, suvenirnice, restorana à la carte i teleskopa. Također, obavljena je i kategorizacija objekta te je utvrđeno kako ispunjava sve uvjete za kategoriju četiri zvjezdice.


Datum objave: 14. svibanj 2019.